Tekfisk Direkte

Når laksen lever i lukkede anlegg

Ole Bull Scene/ Bergen / 18. februar, kl. 10.30-15.00

 

Kontakt oss

tekfisk@fiskeribladet.no