Tekfisk Direkte

Fremtidens havbruk

USF Verftet / Bergen / 18. juni 2019, kl. 12.00-15.00

 

Kontakt oss

tekfisk@fiskeribladet.no