Fiskeribladet og Tekfisk presenterer

Fremtidens fiskeriteknologi

Lofoten / 30. mars 2019

 
Arrangementet er nå fulltegnet. Vi takker for din interesse og håper å se deg på et av våre fremtidige arrangement.
Kontakt oss